Apie specializuotų kvalifikacijų darbuotojų stygių ir daromą įtaką įdarbinimo agentūroms kalba „WFDM ltd“ įkūrėjas Mantvydas Matthew Narusevicius

Pasaulis kiekvieną dieną keičiasi, darosi vis modernesnis, todėl suprantama, jog kai kurias paprastas užduotis gali atlikti ir mašinos, tačiau čia atsiranda kita problema – jas kažkas turi valdyti. Gal pateikėme ir primityvų pavyzdį, tačiau suprantama, jog pasaulis juda link to, jog paprastus darbus atliekančių darbuotojų reikės vis mažiau, o specialistų vis daugiau. Jau dabar specializuotų kvalifikacijų atstovų trūkumas tampa dideliu iššūkiu įdarbinimo agentūroms, siekiančioms surasti tinkamus kandidatus klientams su specifiniais ar retesniais įgūdžiais. Tai atsiranda ne tik dėl to, ką paminėjome anksčiau, bet ir daugybės kitų priežasčių, įskaitant sparčiai besikeičiančią darbo rinką, nuolatos atnaujinamas technologijas ir verslo reikalavimus bei neeilinius klientų poreikius. Šiame straipsnyje Mantvydas Matthew Narusevicius mums padės aptarti pagrindinius iššūkius, su kuriais kiekvieną dieną susiduria įdarbinimo agentūros, ir pateiksime strategijas, kaip su jais susidoroti efektyviai.

Pasak jo, vienas pagrindinių įdarbinimo agentūrų iššūkių yra surasti kandidatus su rečiau pasitaikančiais arba labai specializuotais įgūdžiais, kurie gali būti labai reikalingi tam tikriems klientams ar pavieniams projektams. Tokias kvalifikacijas dažniausiai turi tik ribotas kandidatų skaičius, todėl jų paieška gali tapti ilga ir sudėtinga. Įdarbinimo įmonės turėtų kurti tinkamas strategijas, kurios padėtų pasiekti šiuos kandidatus. Kaip pavydį pateikiame: glaudų bendradarbiavimą su profesinėmis asociacijomis, aktyvų dalyvavimą specializuotuose profesinės rinkos forumuose ir tinklaraščiuose, bei naudojant socialinius darbo tinklus ar profesionalius kontaktus. Lengvo kelio, kuris veiktų visais atvejais tikrai nėra, todėl reikia pagalvoti apie įvairiausių metodų kombinavimą ir įvairių sprendimų priėmimą.

Mantvydas Matthew Narusevicius teigia, jog daugelis įdarbinimo agentūrų susiduria su panašia situacija, kai jų klientai ieško kandidatų, kurie galėtų susidoroti su naujais arba staigiai specifinių įgūdžių reikalaujančiais darbais, o pačios pozicijos gali būti dar mažai paplitusios arba net nesukurtos. Tokiais atvejais yra svarbu dirbti su klientais tam, kad būtų aiškiai nustatyti jų poreikiai ir surasti galimi kompromisai. Kartu su klientais agentūra gali kurti mokymo programas arba kvalifikacijos tobulinimo kursus tam, kad būtų parengti tinkami kandidatai arba jau esami darbuotojai galėtų įgyti naujas reikalingas žinias ir įgūdžius.

Esant dideliam darbo jėgos trūkumui automatiškai prasideda kova dėl talentų, o tai gali reikšti, kad konkurentai gali pasiūlyti kandidatams geresnes sąlygas arba atlyginimus. Todėl įdarbinimo agentūros turėtų kurti ir nuolatos puoselėti stiprų patikimo ir vertingo darbo skelbimų kūrėjo įvaizdį tam, kad pritrauktų geriausius kandidatus. Be to, svarbu ieškoti būdų, kurie padėtų išlaikyti kompetentingus darbuotojus ilgesniam laikui, sukurtų jiems galimybes tobulinti savo įgūdžius ir kvalifikaciją, taip pat siūlytų patrauklias karjeros perspektyvas.

Specializuotų kvalifikacijų trūkumas gali būti didelis iššūkis įdarbinimo agentūroms, tačiau su tinkamomis strategijomis ir iniciatyva tai gali būti įveikta. Svarbu kurti glaudžius santykius su profesinėmis asociacijomis ir profesinės rinkos ekspertais, taip pat kurti mokymo ir kvalifikacijų tobulinimo programas, kad būtų užtikrintas nuolatinis kandidatų srautas su reikalingomis specializuotomis kvalifikacijomis – teigia Mantvydas Matthew Narusevicius.